Son dưỡng không mùi OMI MENTURM chống nứt nẻ môi

93.000 

Thành phần 0,1 g pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), allantoin 0,5 g, axit グリチルレチン 0,3 g, tocopherol ester axetat (vitamin E) 0,2 g

Son dưỡng không mùi OMI MENTURM chống nứt nẻ môi

93.000